A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської сільської ради

Перелік документації для асистента вчителя

1. Річний план роботи асистента вчителя

Цей вид документації можна назвати обов’язковим, адже в річний план записуються всі види робіт, визначені посадовою інструкцією. Також в ньому є: зміст діяльності, терміни виконання, особливості взаємодії з учителями інклюзивного класу та  розподіл функцій між педагогами.

План може містити такі розділи: організаційна та навчально-корекційна робота, співпраця з учителями-предметниками, вчителями-дефектологами, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом (командою супроводу), робота з батьками та громадськістю,  методична та самоосвітня робота, інформаційно-консультаційний напрям роботи, робота з документацією.

2. Список учнів з особливими освітніми потребами

Сюди вносять імена дітей, соціально-педагогічний супровід яких здійснює асистент учителя. Бажано також вказувати такі дані: висновок інклюзивно-ресурсного центру про стан дитини з особливим освітніми потребами, психолого-педагогічний висновок, освітня програма, вид корекційних занять, кількість годин та особа, яка їх проводить.

3. Журнал обліку консультацій та просвітницьких заходів

Оскільки асистент консультує батьків учнів з ООП та організовує просвітницькі заходи, доцільно фіксувати всі дані і про цей вид діяльності. Це можна робити у вигляді таблиці, в якій будуть такі стовпчики: дата; ПІБ особи, якій надано консультацію; тема консультації; підпис особи, якій надано консультацію; підпис особи, яка надала консультацію.

4. Індивідуальна програма розвитку (може входити до річного плану)

Створюється для кожної дитини з ООП на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та закріплює перелік психолого-педагогічних і корекційно-розвивальних занять. По суті документ є «контрактом» на певні види діяльності між педагогічним колективом і батьками дитини з особливими освітніми потребами.

ІПР розробляється на 1 рік командою психолого-педагогічного супроводу дитини. Її слід переглядати двічі на рік або (за нагальної потреби) частіше. Змінити програму можна через збори команди психолого-педагогічного супроводу (за присутності батьків або асистента учня).

Наприкінці року асистент і класний керівник разом оцінюють рівень досягнення цілей навчання, передбачених ІПР.

5. Щоденник спостережень за дитиною з ООП (може входити до ІПР)

Ведення цього документу є одним з основних обов’язків асистента вчителя. Він має такі важливі функції:

  • спостереження за дитиною з метою вивчення індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб;
  • оцінка (спільно з учителем) рівня досягнення кінцевих цілей, передбачених ІПР.

Завдяки таким спостереженням педагог може відстежити динаміку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, актуалізувати цілі, які необхідно включити до індивідуальної програми розвитку або переглянути ті, які виявилися заскладними для учня. 

Форма ведення журналу не стандартизована, але в ньому можуть бути такі пункти: ПІБ учня, дата, тема уроку, академічні навички, поведінка на уроці, активність в освітньому процесі, поведінка у позаурочний час, спілкування з однолітками, взаємодія з дорослими, навички самообслуговування тощо.

6. Зведена таблиця (розклад уроків / вид діяльності)

Допомога асистента вчителя може бути необхідна не на всіх уроках. Тож у зведеній таблиці відзначається, на яких заняттях асистент має активно працювати в класі, а на яких може займатись заповненням необхідних документів. Якщо урок відбувається поза межами закладу, в колонці про місце його проведення робиться відповідний запис.

7. Графік роботи асистента вчителя (залежно від робочого навантаження)

На кожен інклюзивний клас виділяється ставка асистента вчителя в розмірі 25 годин на тиждень. Її можуть ділити два асистенти, по 12,5 годин. У такому випадку зручно вести графік роботи пари асистентів, який узгоджують з розкладом уроків, заняттями інших педагогів і корекційно-розвиткових занять. 

У графіку можуть зображуватися такі види діяльності асистента вчителя: навчальна робота, індивідуальний супровід, виховна робота, співпраця з педагогами, співпраця з батьками.

8. Портфоліо дитини

Портфоліо – інструмент, який демонструє досягнення учня. Проте педагоги часто використовують інформацію з портфоліо для планування ІПР. Ця документація допомагає зрозуміти, що вміє робити дитина, перед тим, як планувати наступні кроки. Користуючись інформацією з портфоліо, педагоги мають можливість дізнаватися про сильні й слабкі сторони дитини, хід її мислення, прогрес в опануванні навичок тощо.

Портфоліо може мати вигляд папки з роботами дитини (малюнки, опитування, робочі зошити, роботи на роздруківках, коментарі педагога, список прочитаних книг, самооцінювання, коментарі батьків). Обмежень не існує. Головне, аби матеріали допомогли визначити прогрес дитини в освоєнні навичок наприкінці певного періоду.

9. Журнал обліку робочого часу

В разі відсутності дитини з ООП у закладі освіти з поважних причин, асистент учителя заповнює журнал обліку робочого часу. Сюди входить дата та кількість годин, витрачених на певний вид освітньої діяльності.

10. Щоденний план роботи асистента вчителя

У щоденному плані роботи асистент учителя зазначає: дату й клас, прізвище та ім’я учня з особливими освітніми потребами, індивідуальний супровід дитини, відвідування уроків у класі, адаптацію навчальних матеріалів, роботу з батьками та педагогами, корекційно-розвивальну роботу.

11. Журнал обліку методичної роботи

У методичному посібнику НУШ методична робота трактується, як «діяльність, спрямована на постановку педагогічних задач, які вдосконалюють систему освіти дітей з ООП, а також, вироблення нестандартних шляхів та засобів їх розв’язання з метою розвитку суб’єктів освітньої взаємодії».

У журнал можна внести участь у конференціях чи іншу діяльність, що допомогла покращити викладацькі здібності асистента вчителя та позитивно вплинула на освітній процес у закладі. Облік методичної роботи доцільно вести у формі таблиці.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень